аґреґація


аґреґація
агрегация - aggregation, agglomeration - *Aggregation - злипання частинок у багатокомпонентний утвір - аґреґат. Результат аґреґатування.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.